al contingut a la navegació Informació de contacte

Talls intermitets per la contrucció del nou túnel dels Tres Ponts

Del dia 15/10/2018 al 16/11/2018 (de dilluns a dijous de 8:00h a 20:00h i divendres de 8:00h a 15:00h).

Comunicació d'actuació viària (pel mes de setembre). Resum:

Millora general. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera C-14. PK163+200 al 166+520. Tram: Organyà – Montant de Tost. Clau : AL-05037
*Descripció de l’actuació Execució del nou túnel des de les boques nord i sud (seccions sosteniment ST-E1 i ST-E2), construcció dels embocaments de les galeries d’emergència sud i nord del nou túnel, muntatge de planta de tractament d’aigües efluents de l’excavació i sosteniment de túnel a l’explanada de la boca sud, instal.lació de canonada a cuneta C-14 actual per conduir aigües efluents de l’excavació i sosteniment de túnel des de la boca nord a la boca sud, preparació d’explanades per col·locació d’equipaments auxiliars i maquinària, estesa i compactació de base granular per l’eixamplament de plataforma a un tram de 100m i estesa de terra vegetal a talús de zona mur escullera.

Observacions Actuacions de dilluns a divendres

Galeria d'imatges

Document Actions