Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comunicació d'actuació viària. Construcció d'un túnel al Congost dels Tresponts

Del 30/09 al 2/11

DIJOUS 26 SETEMBRE 2019

Descripció de l’actuació:

Desenrunat del material excavat de les galeries d’emergència del nou túnel dels Tresponts des de la seva boca sud i des de la seva boca nord, transport i acopi de materials de construcció fins l’explanada d’instal.lacions del costat esquerre del km 166, construcció del paraigües de presosteniment de micropilons de la galeria d’emergència sud, realització de l’ampliació del túnel existent (excavació, sosteniment, impermeabilització i col·locació de serveis).

Observacions Actuacions de dilluns a dissabte

ON es fa l’actuació?

*Via C-14

*Tipus de via Calçada única 1+1

*Tipus d’actuació:

Es preveu una actuació amb tall d'UN CARRIL o MÉS D'UN CARRIL de circulació AMB pas alternatiu o desviaments (amb senyalització fixa o mòbil)

*Kmi 163.2
*Kmf 166.52
*Sentit Ambdòs sentits
1)Del km 163,4 al km 163,9 hi haurà un tall d’un carril (el del sentit decreixent) amb pas alternatiu de dilluns a divendres en horari diürn i nocturn.
2)Del km 163,7 al km 163,8 hi haurà un desviament d’ambdòs sentits de circulació, continu en el temps.
3) Del km 163,9 al 164,3 hi haurà un tall d’un carril (el del sentit decreixent) amb pas alternatiu de dilluns a divendres en horari diürn i nocturn.
4) Del km 165,1 al km 165,3 hi haurà tall total en horari diürn i nocturn de manera discontínua, en funció del cicle de construcció del túnel, pel desenrunat del material de l’excavació del túnel, entrades i sortides de personal del túnel, entrades i sortides de maquinària del túnel.
5) Del km 165,1 al km 165,3 hi haurà tall d’un carril (el de sentit creixent) amb pas alternatiu en horari diürn per enretirada de materials excavats cap a abocador.

QUAN es fa l’actuació?

*Dia inici 30/09/2019

*Dia fi 02/11/2019

*Horari inici: 7,00

*Horari final: 7,00

*Discontinu: SI

Document Actions