al contingut a la navegació Informació de contacte

PREVENCIÓ DEL CORONAVIRUS

BAN

DIVENDRES 13 MARÇ 2020

B A N

 

L’alcalde, en data 13 de març de de 2020, ha emès el Decret següent:

 

“”DECRET, pel qual s’adopten mesures excepcionals, per a la prevenció del coronavirus SARS-CoV-2

 

Atesa la situació excepcional generada pel coronavirus SARS-Cov-2 i les mesures de prevenció aprovades pel Govern de la Generalitat.

 

Atesa la necessitat d’adoptar mesures en l’àmbit i les competències municipals, amb el mateix propòsit que les adoptades pel Govern de la Generalitat.

 

Per la present s’adopten les mesures següent que seran d’aplicació immediata a partir d’avui divendres dia 13 de març de 2020 i fins a nou avís.

 

RESOLC:

 

PRIMER.  La Llar d'Infants municipal romandrà tancada durant un període inicial de 14 dies.

 

SEGON. El casal d’avis romandrà tancat, també, per un període inicial de 14 dies. Es suspenen per igual temps, totes les activitats culturals, esportives o de qualsevol àmbit que es desenvolupen en aquest equipament.

 

TERCER. Se suspèn la celebració del mercat municipal i es tanca l’Oficina de Turisme.

 

QUART. L’assistència al tanatori, en cas de defuncions, resta limitada estrictament als familiars de la persona difunta. Es recomana d’utilitzar altres mitjans no presencials per a manifestar el condol. Cal evitar el contacte físic i evitar de concentrar-se en un mateix espai.

 

CINQUÈ. Resten anul·lats tots els actes públics organitzats per l’Ajuntament, per un període mínim de 14 dies.

 

SISÈ. Es demana a tots els ciutadans i totes les ciutadanes d’Organyà, de seguir totes les recomanacions que emetin els Organismes competents i de fer un ús responsable dels serveis públics.

 

SETÈ. Qualsevol modificació d’aquest Decret es comunicarà immediatament a tota la ciutadania.

Tot el que es fa públic per a general coneixement.

 

Organyà, 13 de març de 2020

 

L’alcalde. Celestí Vilà Betriu

Document Actions