al contingut a la navegació Informació de contacte

Reducció del 50% en el Canon de l'Aigua per a tots els usuaris domèstics

mesos d'abril i de maig

DIJOUS 02 ABRIL 2020

L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA ENS INFORMA que, atenent les necessitats de les famílies en aquesta situació de crisi, el Govern de la Generalitat ha decidit, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, aplicar una reducció del 50% del cànon de l’aigua, amb caràcter universal, per a tots els usuaris domèstics durant els mesos d’abril i maig.
Aquesta mesura també la faran tambét efectiva al món empresarial, aplicant una reducció del 50%
del cànon que paguen les indústries i la resta d’activitats econòmiques.
Així mateix, i per als col·lectius més vulnerables que ja avui s’estan beneficiant del cànon
social zero en el primer tram (o aquells que hi puguin entrar a partir d’aquesta nova crisi
provocada pel virus COVID-19), ampliem la gratuïtat del cànon social la resta de trams en
cas que el seu consum se situï per sobre del primer tram. Més de 50.000 famílies es
beneficien actualment del cànon social.
Podeu consultar el text del Decret Llei en el següent enllaç:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&anne
x=A&numDOGC=8095A&seccion=0

Document Actions