al contingut a la navegació Informació de contacte

Resum Ordre SND 299/2020

DISSABTE 09 MAIG 2020

RESUM ORDRE SND/399/2020, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normativa

Mesures de caràcter general
• Continuar amb el teletreball sempre que es pugui treballar a distància
• Ha d’estar a disposició dosificadors de gels per treballadors i usuaris
• Si no es poden mantenir 2 m de distància, cal subministrar EPIs
• Si un treballador té símptomes, es posarà mascareta i abandonarà el lloc de treball
• Mesures d’higiene i desinfecció a tots els centres de treball i educatius, abans d’iniciar l’activitat (espais comuns, superfícies, poms de portes, taules, mobles, telèfons,,,)
• Roba de treball: neteja diària entre 60 i 90 graus de temperatura.
• Ventilació d’espais
• Restringir ús d’ascensor: al mínim possible. Només 1 persona
• Lavabos: només 1 persona
• Cal instal·lar papereres amb tapa i pedal i netejades 1 cop al dia
• Cal que els centres de treball es netegin i desinfectin abans de reprendre l’activitat i com a mínim 1 cop al dia
Circulació de persones
• Es poden desplaçar per tota la regió sanitària. Fora d’aquest àmbit només per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, per retornar a lloc de residència familiar, cuidar persones grans o dependents i causa de força major.
• Grups de màxim 10 persones. Distància de 2m entre ells
• Es pot canviar d’àmbit territorial entre municipis colindants de trànsit habitual per a realitzar activitats socioeconòmiques
Enterraments i vetlles
• Vetlles: màxim 15 persones (exterior) 10 persones (dins locals)
• Comitiva: màxim 15 persones + capellà i guardar distàncies de 2 m
Esglésies

• Es permet assistència amb un màxim de 1/3 aforament i complir mesures generals de seguretat i higiene
• Càlcul: 1 persona per ml de banc/ lloc sense seients: 1 persona/per m2 de superfície
• Es recomana ús de mascaretes
• Es recomana netejar i desinfectar abans de cada celebració
• Si és possible, separar entrdes i sortides
• Cal gels
• Sense contacte personal, temps mínim imprescindible, no es pot usar aigua beneïda, no es poden distribuir fulls ni llibrets.
Locals comercials minoristes i activitats professionals
• Poden obrir tots els que la seva superfície sigui 400 ≤
• Poden obrir els espais de venda de loteries
• Distàncies de 2m i mesures de neteja i higiene detallades anteriorment
• Obertura de mercats a la via pública (cal comunicar-ho al Departament de Salut) Distància entre parades. Fins al 25% dels llocs habituals. Neteja desinfecció 2 cops al dia –en el nostre cas només afectaria al terra- S’apliquen les mesures generals d’higiene ja descrites
• La distància entre venedor i client: 1 m si es disposa d’elements de protecció, sinó 2 m
• Distància entre parades mercat: 2 m
• al mercat, cal assenyalar al terra o amb cartells, les distàncies de 2m entre clients
• 1 empleat només pot atendre un client
• Cal que hi hagi gels a disposició dels clients
• Els locals han d’exposar el seu aforament
• Si 2 portes: 1 per entrar 1 per sortir
Condicions per reobrir terrasses d’hostaleria i restauració
• Limitat al 50% de les taules autoritzades
• En cas d’autoritzar increment de taules, proporció del 50% entre superfície i taules
• Màxim 10 persones per taula o agrupació de taules
• Cal netejar i desinfectar taules, cadires i altres entre client i client. Estovalles d’un sol ús, dispensadors de gels pels clients, no és pot fer ús de cartes

Obertura de Centres educatius (escoles, llars d’infants, centres universitaris)
• Prèvia neteja i desinfecció
• Per a realitzar tasques administratives
• Distància física de seguretat de 2 m
• Mesures d’higiene i seguretat descrites anteriorment
• Limitar al màxim l’ús de paper
• Llocs d’atenció al públic: cal mampares
Obertura de museus (Homilies)
• Es poden veure exposicions i col·leccions
• Aforament reduït a 1/3
• No es poden fer activitats, només visites
• No es poden entregar fullets informatius
• Les visites han de ser individuals o unitat familiar, amb distància de 2 m
• Zones atenció al públic amb separadors (mampares)
• Zona ordinadors: o neteja i desinfecció després de l’ús de cada usuari o tancada
• Cal dispensadors de gel pel públic. Neteja i desinfecció periòdica
Actes o espectacles culturals
• Aforament màxim de 1/3.
• En llocs tancats, màxim 30 persones
• A l’aire lliure, màxim 200 persones
• Els espectadors sempre han d’estar asseguts
• Cadires situades amb distanciament
• Marques al terra de distanciament
• No s’entregaran fullets ni programes ni cap paper
• Sortida esglaonada de l’acte
• No es poden fer pauses en l’acte i si es fan amb sortida esglaonada dels assistents
• Cal posar a disposició gels a l’entrada.
• Cal netejar i desinfectar tant si són espais tancats com a l’aire lliure
• Artistes i altres a l’escenari: distància de 2 m o equips de protecció
Instal·lacions esportives a l’aire lliure (parapent)
• Hi pot accedir qualsevol ciutadà
• Cal netejar i desinfectar abans d’obrir
• Cal demanar torn prèviament i s’organitzarà l’horari
• Pràctica esportiva individual o 2 persones sense contacte físic i distancia de 2 m
• Màxim 30% aforament
• Neteja i desinfecció igual que casos anteriors
• Esportistes només acompanyats de 1 entrenador o si menors d’acompanyants
• Tot el material compartit cal netejar-lo com a mínim 1 cop al dia
Centres esportius (pàdel)
• Poden obrir i oferir serveis de caràcter individual i amb cita prèvia
• Abans d’obrir cal netejar i desinfectar a més de neteges periòdiques
• 1 entrenador 1 esportista. Màxim 30% aforament
• Distàncies de seguretat de 2m
• No es poden obrir vestidors, ni dutxes. Es pot habilitar espais auxiliars amb una ocupació d’una persona. I neteja i desinfecció després de cada ús
Hotels i establiments turístics
• Poden obrir hotels i allotjaments turístics
• Prèvia obertura cal neteja i desinfecció instal·lacions
• Serveis de restauració i cafeteria, mateixes limitacions que apartat terrasses. Pels hostes es pot prestar servei de restauració i qualsevol altre d’allotjament.
• No es poden prestar serveis a les zones comunes que han d’estar tancades.
• Han de situar cartells en diversos idiomes sobre les restriccions i ús
• A recepció cal separació de 2 m
• Cal desinfectar els objectes un cop utilitzats (neteja cada 2 hores) i cal disposar de gels
Turisme actiu i de natura
• Es poden realitzar activitats amb un màxim de 10 persones
• Distància de 2 m o equips de seguretat i neteja i desinfecció dels locals abans d’obrir i periòdicament
• Desinfecció de l’equip utilitzat
Altres
• Serveis municipals, en l’àmbit de les seves competències, són els encarregats de vigilar el compliment de les mesures d’aquesta Ordre
• 0a

Document Actions