al contingut a la navegació Informació de contacte

Informació Eleccions Municipals 2019

Diumenge, 26 de maig de 2019
Calendari de les eleccions municipals del 2019

Calendari:

 • 1 d’abril: data de convocatòria de les eleccions municipals a tot l’estat espanyol.
 • 2 d’abril: publicació del reial decret de convocatòria d’eleccions al BOE, dia en el qual entra en vigor.
 • 8 d’abril: publicació al BOP i inici d’exposició al públic als ajuntaments de les seccions, locals i meses electorals.
 • Entre el 8 i el 15 d’abril: exposició al públic del cens electoral i període de reclamacions del cens.

Candidatures

 • Entre el 17 i el 22 d’abril: presentació de candidatures davant la Junta Electoral de Zona.
 • 24 d’abril: publicació provisional de les candidatures.
 • 26 d’abril: comunicació d’irregularitat en la presentació de candidatures.
 • 29 d’abril: proclamació definitiva de candidatures.
 • 30 d’abril: publicació definitiva de candidatures proclamades.
 • Entre l’1 i el 2 de maig: recurs contra la proclamació de candidatures.

Cessió de locals
 • Entre el 3 i el 12 d’abril: comunicació a la Junta electoral de Zona dels locals oficials i llocs públics cedits pels ajuntaments per als actes electorals.
 • Entre el 3 i el 17 d’abril: publicació al BOP dels locals oficials i llocs públics.
 • Des de la publicació i fins al 2 de maig: sol·licitud dels representats de les candidatures de cessió dels locals per a actes electorals.
 • 3 de maig: distribució per les juntes electorals de zona dels locals i llocs disponibles.

Cessió d’espais per col·locar cartells i pancartes

 • Entre el 3 i el 9 d’abril: comunicació per part dels ajuntaments a la Junta Electoral de Zona dels emplaçaments per col·locar-hi cartells gratuïtament.
 • 1 de maig: comunicació als representants de les candidatures dels llocs reservats per col·locar-hi els cartells.

Nomenament dels membres de les meses electorals

 • Entre el 27 d’abril i l’1 de maig: els ajuntaments tenen la competència per formar les meses. La designació es fa mitjançant un sorteig.
 • 4 de maig (data màxima): notificació als membres de les meses electorals.
 • 11 de maig: data màxima del termini d’al·legacions a la designació dels membres de les meses (durant els set dies següents de rebre la notificació).
 • 17 de maig (data màxima): resolució de les al·legacions per part de la junta.

Campanya electoral

 • Entre el 3 d’abril i les 0 h del 10 de maig: precampanya.
 • Entre el 3 d’abril i el 26 de maig: període electoral.
 • Des de les 0 h del 10 de maig fins a les 0 h del 24 de maig:campanya electoral.
 • 25 de maig: jornada de reflexió.
 • 26 de maig: jornada de les eleccions municipals del 2019.
 • 7 de juny: proclamació dels electes.
 • 15 de juny o 5 de juliol: data del ple constitutiu dels ajuntaments.
  • Si no hi ha recurs contenciós electoral: 15 de juny.
  • Si s’ha presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels electes: 5 de juliol.

Document Actions