Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Vot per correu

fins el dia 30 de maig

Una vegada convocades les eleccions, i fins al dia 30 de maig, data en què acaba el termini per sol·licitar el vot per correu, es podrà acudir a qualsevol Oficina de Correus i sol·licitar l’imprès per votar per correu, o bé presentar la sol·licitud electrònica del vot per correu.

Sol·licitud electrònica

Per presentar la sol·licitud electrònica del vot per correu, se li demanarà:

Certificat digital o DNI electrònic i Autosignatura (serà necessari tenir l’aplicació instal·lada).

Es recomana fer servir una versió de Chrome, Firefox o Safari d’entre les requerides per AutoFirma segons el sistema operatiu (remeti’s a la documentació d’instal·lació que es descarrega juntament amb AutoFirma).

Certificats que són acceptats.

Sol·licitud presencial:

A les Oficines de Correus, sol·licitant l’imprès per votar o descarregant-lo des d’aquesta pàgina. Una vegada emplenat, es lliurarà personalment a qualsevol oficina de Correus, acreditant-ne la identificació davant la persona de l’Oficina, que així ho requerirà per a la comprovació de la signatura, amb la presentació del DNI, passaport o carnet de conduir (ja que inclouen fotografia del titular i signatura; en cap cas fotocòpia). «És possible que la identitat del votant estranger sigui acreditada mitjançant la presentació d’un document oficial expedit per les autoritats espanyoles o de l’Estat d’origen que inclogui la signatura i la foto de l’elector i que n’acrediti la identitat» (Acord JEC 7 d’abril del 2011).

El termini per poder sol·licitar el vot per correu acaba el dia 30 de maig.

Següents passos comuns a la sol·licitud electrònica i presencial:

Els serveis de Correus envien la sol·licitud emplenada degudament a l’Oficina del Cens Electoral, que fa l’anotació corresponent en les llistes del cens. Per tant, la persona que sol·licita el vot per correu, ja sigui de manera electrònica o presencial, una vegada ha estat admesa la sol·licitud, JA NO POT VOTAR PERSONALMENT.

A continuació, l’Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat al domicili indicat en l’imprès de sol·licitud un sobre amb la documentació següent:

  • Paperetes i sobres de votació.
  • El certificat d’inscripció en el cens.
  • Un sobre en què consti l’adreça de la Mesa on li correspondria votar.
  • Un full explicatiu.

Aquesta documentació l’ha de rebre personalment la persona que l’ha sol·licitat, amb l’acreditació prèvia de la seva identitat. Si no és al seu domicili, ha d’anar personalment a recollir-la a l’oficina de Correus corresponent.

L’elector o electora haurà de seleccionar la seva opció de vot, que introduirà al sobre de votació i el tancarà. Inclourà el sobre de votació i el certificat d’inscripció al cens, al sobre dirigit a la Mesa i el remetrà per correu certificat, en tot cas no més tard del 5 de juny. Aquest enviament és gratuït, ja que és el Ministeri de l’Interior, mitjançant el pressupost electoral, qui es fa càrrec de compensar l’operador postal per aquests enviaments.

L’elector o electora que dipositarà el seu vot haurà de lliurar personalment la documentació per votar, tot identificant-se mitjançant DNI, passaport o un altre document identificatiu (Instrucció 5/2023 de la JEC).

En cas que l’elector o electora no pugui fer el lliurament personalment, haurà de sol·licitar una autorització, signada pel mateix elector o electora, perquè el lliurament el pugui realitzar una altra persona en nom seu. S’haurà d’acompanyar de fotocòpia del DNI, passaport o un altre document oficial identificatiu.

El servei de Correus conserva fins al dia de la votació tota la correspondència adreçada a les meses electorals i la trasllada a aquestes meses a les 9 del matí. Així mateix, continua traslladant la que pugui rebre’s el mateix dia, fins a les 20 hores. El servei de Correus porta un registre de tota la documentació rebuda, que està a disposició de les juntes electorals.

Els sobres rebuts després de les 20 hores del dia fixat per a la votació s’envien a la Junta Electoral de Zona (i es destrueixen).

Com es barregen els vots rebuts per correu amb els que s’han dipositat personalment a l’urna?

El 9 de juny, a les 20 hores, una vegada hagi votat l’última persona a la Mesa electoral, s’introduiran a l’urna respectiva els sobres que continguin les paperetes dels vots remesos per correu.

Per a això, se segueixen els passos següents:

  • Obrir, d’un en un, els sobres enviats a la Presidència de la Mesa i comprovar que contenen el certificat d’inscripció en el cens i el sobre de vot per correu.
  • Comprovar que està inscrit o inscrita en el cens de la Mesa.
  • Introduir a l’urna corresponent el sobre de votació.
  • S’ha d’anotar l’elector o electora a la llista numerada de votants (els i les vocals realitzen aquesta anotació).