Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PETICIÓ VOT PER CORREU

Instruccions

Fins al dia 13 de juliol, data en què acaba el termini per sol·licitar el vot per correu, les persones electores poden adreçar-se a qualsevol oficina de Correus i sol·licitar l’imprès per votar per correu.

Degudament emplenat, es lliurarà personalment a qualsevol oficina de Correus, acreditant la seva identificació davant la persona d’aquesta oficina, que així ho requerirà per a la comprovació de la seva signatura, amb la presentació del seu DNI, passaport o carnet de conduir (ja que inclouen fotografia del titular i signatura; en cap cas fotocòpia), “és possible que la identitat del votant estranger sigui acreditada mitjançant la presentació d’un document oficial expedit per les autoritats espanyoles o de l’Estat d’origen que inclogui la signatura i la foto de l’elector, i que n’acrediti la identitat ” (Acord JEC 7/4/2011).

Els serveis de Correus enviaran la sol·licitud emplenada degudament a l’Oficina del Cens Electoral, que fa l’anotació corresponent en les llistes del cens. Per tant, la persona que sol·licita el vot per correu, una vegada n’ha estat admesa la sol·licitud, ja no pot votar personalment.

A continuació, l’Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat al domicili indicat per la persona electora en l’imprès de sol·licitud un sobre amb la documentació següent:

Aquesta documentació, es rebrà a partir del dia 3 de juliol, i l’ha de recollir la persona que l’ha sol·licitat, prèvia acreditació de la seva identitat. Si no és al seu domicili, ha d’anar personalment a recollir-la a l’oficina de Correus corresponent.

Un cop hagi escollit per a cada procés la papereta de vot, la introduirà al sobre de votació corresponent (o no inclourà papereta si vol votar en blanc) i el tancarà. Inclourà el sobre o els sobres de votació i el certificat d’inscripció al cens al sobre dirigit a la mesa i el remetrà per correu certificat en tot cas no més tard del 19 de juliol. Aquest enviament és gratuït per a la persona electora, ja que és el Ministeri de l’Interior, mitjançant el pressupost electoral, qui es fa càrrec de compensar l’operador postal per aquests enviaments.

Correus lliurarà a les meses electorals la correspondència que es pugui rebre fins a les 20 hores del dia de la votació. Els sobres rebuts després de les 20 hores no seran vàlids.

IMPORTANT: Cal recordar a les persones que sol·liciten el vot per correu que la documentació la rebran a l’adreça que indiquin a la sol·licitud, que no té per què coincidir amb el domicili habitual. Per tant, cal plantejar-se quin és el domicili més adient segons l’estada de la persona electora durant els períodes indicats.

SI VOLS DEMANAR EL VOT FES "CLICK" EN LA NOTÍCIA.