Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

COLLA GEGANTERA D’ORGANYÀ

Bases per dissenyar el nou logotip.

DIMECRES 26 ABRIL 2023

COLLA GEGANTERA D’ORGANYÀ

Bases per dissenyar el nou logotip.

 

 1. OBJECTE

La Colla gegantera d’Organyà convoca aquest concurs per dissenyar el nou logotip que representi l’entitat amb trets característics que siguin de fàcil reconeixement i permeti identificar-la.

El logotip s’utilitzarà per tota la informació i dissenys que elabori l’entitat tan físics com digitals.

 1. PARTICIPANTS

Podrà participar qualsevol persona a partir dels 16 anys, com a màxim amb 2 propostes.

 1. PROPOSTA I REQUISITS TÈCNICS

Totes les propostes hauran de complir amb les següents característiques:

- Hauran de ser originals i inèdites.

- Caldrà que incloguin la inscripció “Colla gegantera d’Organyà” i trets característics del gegant “Quimet” que permetin la seva identificació.

Es valorarà positivament, tot i no ser un requisit obligatori, la inclusió de símbols de la vila d’Organyà

- A més del logotip amb els colors originals de la proposta, caldrà presentar també la opció en blanc i negre.

- El format d’entrega de les propostes serà en digital, en cas de tractar-se d’una proposta elaborada a mà també s’enviarà digitalitzada. Cal que envieu la imatge a 300ppp i en format vectorial, jpg i pdf.

- Totes les propostes es faran arribar amb un breu escrit sobre el que representa el logotip.

 1. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Les propostes s’enviaran al correu: collagegantera@organya.cat  del dia 27 d’abril de 2023 i fins el dia 17 de maig de 2023. Caldrà adjuntar el full d’inscripció on constaran les dades del participant:

 • Nom i cognoms
 • Adreça
 • Població
 • CP
 • Telèfon
 • Correu electrònic
 • DNI

  

 1. PROCÉS D’ELECCIÓ DEL GUANYADOR / JURAT

Quan es rebin les propostes es comprovarà si compleixen els requisits tècnics demanats. En el cas que no es compleixin es comunicarà a la persona participant perquè, si així ho desitja pugui, en el termini de 24 h tingui l’oportunitat d’incloure els requisits sol·licitats i la torni a presentar.

La junta de la Colla gegantera serà la única coneixedora de la identitat de les persones participants i no la farà pública fins que s’hagi escollit definitivament la proposta guanyadora.

El procés d’elecció del logotip serà mitjançant la tramesa a tots els membres de la colla gegantera (majors de 16 anys) d’un enllaç on podran elegir d’entre totes les propostes presentades la que desitgin (màxim 3). La junta garantirà el secret de vot. Si algun membre de la colla gegantera realitza una proposta no podrà participar a la votació (i si ho fa, no es tindrà en compte el seu vot).

Es realitzaran dues votacions :

 1. A la primera votació cada membre de la colla gegantera podrà escollir fins a tres propostes (termini: 19 i 20 de maig de 2023) .
 2. Les tres propostes més votades tornaran a ser comunicades (amb el mateix sistema) a les persones associades i caldrà elegir-ne una entre el dia 22 i 23 de maig. La més votada quedarà com a proposta guanyadora.

La colla gegantera es reserva el dret de declarar el premi com a desert.

 1. PREMI

S’estableix un premi consistent en el lliurament d’una camisa i un mocador de la Colla gegantera d’Organyà, que inclourà el nou logotip, que se li entregarà el dia 12 d’agost durant l’acte d’inici de la Festa  Major d’Organyà. El premi serà notificat a la persona guanyadora i a totes i tots els participants, a partir del dia 24 de maig de 2023.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LES PROPOSTES

La persona guanyadora cedeix tots els drets en relació amb el treball realitzat i presentat i la colla gegantera d’Organyà serà propietària de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual que poguessin correspondre-li en relació amb el gràfic i amb la denominació, així com el seu “copyright”. De la mateixa forma es cedeixen també els drets de manipulació, edició, exposició i reproducció.

La propietat, utilització i drets del treball guanyador quedaran reservats exclusivament a la colla gegantera d’Organyà. La persona que guanyi renuncia, sense limitació, a qualsevol reserva de drets a favor seu o a qualsevol altre dret sobre el disseny.  Així mateix es farà totalment responsable davant les reclamacions que poguessin sorgir de terceres persones respecte a l'originalitat, semblances o còpies parcials o totals dels treballs presentats.

 1. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Pel sol fet de prendre part en aquest concurs, els participants accepten les condicions d’aquestes bases, així com la del jurat i del seu veredicte, i es comprometen a respectar-les.

POTS DESCARREGAR-LES DES D'AQUESTA NOTÍCIA.

Fitxers adjunts