al contingut a la navegació Informació de contacte

Permís per fer foc

Tipus d'autoritzacions. Comunicacions de crema: del 16/10 al 14/03

DIMECRES 20 OCTUBRE 2021

Comunicació de crema

DEL 16/10 AL 14/03

Què és?

És el comunicat previ per fer foc en els terrenys forestals, i a la franja de 500 metres que els envolta, durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març.

Qui ho pot demanar?

Totes aquelles persones que vulguin fer cremes en un terreny forestal o dins la franja de 500 metres que l'envolta, durant la tardor i l'hivern.

Com es fa?

El tràmit es pot fer directament a l'Oficina d'Atenció de l'Ajuntament d'Organyà. No cal portar cap sol·licitud, però sí un document que acrediti la identitat de la persona sol·licitant. És obligatori que s'indiqui un telèfon mòbil.

El tràmit també es pot fer a l'Oficina Comarcal de l'Alt Urgell del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció - Comunicacions de crema

Carretera de Lleida, 21, 1r pis
25794 Organyà. Telèfon 973383007

Horari

de dilluns a divendres, de 8.00 a 14.30 h

Quan es fa?

La crema es podrà realitzar del 16 d'octubre al 14 de març, entre les 8 del matí i les 5 de la tarda.

Quin cost té?

El tràmit és gratuït.

Temps de tramitació

Per fer una crema dins aquest període (del 16 d'octubre al 14 de març) no es necessita una autorització administrativa però sí que cal comunicar-ho prèviament. Un cop s'hagi comunicat, ja es podrà fer la crema.

Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

 • Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.
 • Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

Observacions

Es consideren terrenys forestals, d'acord amb l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, els següents:

 • Sòls rústics poblats d'espècies arbòries o arbustives, de matolls i d'herbes.
 • Erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció d'aquests.
 • Erms que, per les seves característiques, siguin adequats per a l'aforestació o la reforestació.
 • Prats de regeneració natural, aiguamolls, rasos poblats anteriorment i transformats sense l'autorització corresponent i les pistes i els camins forestals.
 • Es consideren terrenys forestals temporals, amb una durada mínima del torn de l'espècie, els terrenys agrícoles que circumstancialment són objecte d'explotació forestal amb espècies de creixement ràpid.

Mesures preventives que s'han d'adoptar:

 • Netejar la zona en què s'efectuï la crema i/o aquella en què s'utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s'efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
 • La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada.
 • La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs d'esbarjo. En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.

Resta prohibit:

 • Llençar objectes encesos.
 • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.

La informació que us donem té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius, per tant, no pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.Document Actions