Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Organyà

Codi
251556
Comarca
Alt Urgell
Població
796
Superfície
12,53
Densitat
63,5
Altitud
558

Superfície (km²)

Municipi
12,53
Comarca
1.447,46
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
63,5
Comarca
14,2
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
403
Comarca
10.239
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
393
Comarca
10.243
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
796
Comarca
20.482
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
81
Comarca
2.667
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
475
Comarca
13.357
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
167
Comarca
3.554
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
43
Comarca
875
Catalunya
250.143

Població

Municipi
766
Comarca
20.453
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
47
Comarca
1.353
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
248
Comarca
6.838
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
69
Comarca
1.704
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
14
Comarca
318
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
378
Comarca
10.213
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
34
Comarca
1.314
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
227
Comarca
6.519
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
98
Comarca
1.850
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
29
Comarca
557
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
388
Comarca
10.240
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
574
Comarca
13.751
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
77
Comarca
2.442
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
115
Comarca
4.260
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
766
Comarca
20.453
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
684
Comarca
17.775
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
82
Comarca
2.678
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
766
Comarca
20.453
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
337
Comarca
8.849
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
41
Comarca
1.364
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
378
Comarca
10.213
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
347
Comarca
8.926
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
41
Comarca
1.314
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
388
Comarca
10.240
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
66
Comarca
2.397
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
82
Comarca
2.390
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
148
Comarca
4.787
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
90
Comarca
2.770
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
55,6
Comarca
76,2
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
7
Comarca
64
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
52
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
8
Comarca
116
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
7
Comarca
128
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
3
Comarca
106
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
10
Comarca
234
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
53
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
32
Comarca
164
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-3
Comarca
-47
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
29
Comarca
117
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
13
Comarca
394
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
2
Comarca
382
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
35
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
13
Comarca
359
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
13
Comarca
394
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
-68
Comarca
2.087
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-7,34
Comarca
10,36
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-10,99
Comarca
-4,76
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
3,65
Comarca
15,12
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
870
Comarca
20.245
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
733
Comarca
17.547
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
761
Comarca
18.286
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
600
Comarca
13.328
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
..
Comarca
360
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
878
Comarca
20.605
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
3
Comarca
45
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
2
Comarca
13
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
2
Comarca
31
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
9
Comarca
138
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
16
Comarca
237
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
19,8
Comarca
18,6
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
37,2
Comarca
29,2
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
18,9
Comarca
25,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
24,1
Comarca
27,1
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
683
Comarca
15.710
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
79,9
Comarca
62,5
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
626
Comarca
15.153
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
83,9
Comarca
77,5
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
647
Comarca
15.367
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
65,1
Comarca
57,9
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
51,5
Comarca
44,5
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
684
Comarca
15.719
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
167
Comarca
3.979
Catalunya
1.814.395

Dones

Municipi
136
Comarca
3.585
Catalunya
1.614.362

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
303
Comarca
7.564
Catalunya
3.428.757

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
324
Comarca
8.034
Catalunya
3.604.014

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
170
Catalunya
9.905

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
850
Catalunya
452.940

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
415
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
85
Comarca
3.170
Catalunya
2.328.425

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
170
Comarca
4.605
Catalunya
2.941.805

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
300
Catalunya
21.465

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
100
Catalunya
37.385

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
230
Catalunya
69.815

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
1.150
Catalunya
428.870

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
85
Comarca
1.785
Catalunya
557.535

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
60
Comarca
1.730
Catalunya
548.170

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
110
Comarca
1.665
Catalunya
701.645

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
920
Catalunya
704.140

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
295
Catalunya
987.850

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
170
Comarca
4.605
Catalunya
2.941.805

Comptes de cotització

Municipi
34
Comarca
761
Catalunya
244.036

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
295
Comarca
5.031
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
780,58
Comarca
832,43
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
113
Comarca
2.232
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
133
Comarca
2.151
Catalunya
775.829

Total

Municipi
246
Comarca
4.383
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
2,1
Comarca
26,7
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
5,2
Comarca
66,9
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,6
Comarca
56
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
16,5
Comarca
544,6
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
2,2
Comarca
45,8
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
27,5
Comarca
739,9
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
8,6
Comarca
306,3
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
18,9
Comarca
433,6
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
27,5
Comarca
739,9
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
378
Comarca
8.794
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
216
Comarca
2.640
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
155
Comarca
2.704
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
749
Comarca
14.138
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
1.092
Comarca
23.139
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
29.637
Comarca
41.877
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
169
Comarca
258
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
17.282
Comarca
19.139
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.678
Comarca
5.159
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
124
Comarca
6.152
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
124
Comarca
21.383
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
248
Comarca
27.535
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
42
Comarca
2.930
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
67
Comarca
2.536
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
3
Comarca
342
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
1
Comarca
191
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
0
Comarca
37
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
10
Comarca
61
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
41
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
124
Comarca
6.152
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
14
Comarca
501
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
6
Comarca
320
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
348
Comarca
26.682
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
2.053
Comarca
18.454
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
..
Comarca
2.437
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
40.486
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
411.506
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
..
Comarca
461
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
533
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
1
Comarca
24
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
3
Comarca
42
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
39
Comarca
1.485
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
1
Comarca
8
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
162
Comarca
2.625
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
4
Comarca
97
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
21
Comarca
657
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
510
Comarca
11.977
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
88
Comarca
1.824
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
201
Comarca
3.912
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
55
Comarca
919
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
854
Comarca
18.632
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,87
Comarca
1,38
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
30,4
Comarca
51,5
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
2
Comarca
41
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
2,06
Comarca
1.771,96
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions