Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

ECONOMIA

Els productes tradicionals de l'agricultura (blat, llegums, patates, vi i oli) han experimentat un fort retrocés en benefici del conreu del farratge per al bestiar boví. Hom conrea encara blat i patates, però han minvat sensiblement els fruiters.

Les parcel·les son de petita i mitjana extensió. El 1989 hom censà 114 ha de terres llaurades, 162 ha de pastures permanents, 191 ha de terreny forestal i 381 ha dedicades a d'altres usos. Hom comptabilitzava un total de 54 explotacions.

Al terme hi ha diverses partides; a llevant, els Hortets, tot de regadiu, i a ponent, de secà llevat d'algun sector que aprofita l'aigua de la Font Bordonera, les Solanes, les Lloredes, els Espigolers, els Vilansats i el Vinyet.

Econòmicament, te forca importància la producció de llet, que s'envia a la Seu d'Urgell.

El 1989 el cens ramader donava un total de 478 caps de bovins, 852 caps d'ovins, 84 caps de cabrum, 853 conilles mares, 64 caps de porcins i 11 equins.

Pel que fa a l'activitat forestal, sempre ha estat important. Al segle XVIII hi ha queixes de la desforestació dels boscs. Al segle XIX, explica Madoz que molta gent es dedicava al transport de troncs pel Segre fins a Tortosa i aleshores és documentat un dipòsit de fustes dins el terme, anomenat la Molina. El 1947 comencà a funcionar una serradora, que tallava la fusta dels arbres de diversos llocs de la comarca, ara en desús. L'activitat industrial al segle XIX era representada per tres molins fariners i dos trulls. Actualment hi ha una factoria de productes electrodomèstics, filial de l’empresa Taurus d'Oliana, dues indústries dedicades a la producció d'embotits i, a més, diverses empreses relacionades amb els serveis turístics i d'oci.

D'altra banda, el creixement econòmic dels anys setanta impulsà decididament el sector de la construcció. A Organyà se celebra mercat setmanal el diumenge i es fa la fira l'ultim diumenge de novembre, per Sant Andreu; és una fira de caràcter agrícola i ramader, amb exposició de bestiar, maquinària agrícola i vehicles, però s'hi han afegit expositors de caire artesanal i comercial.

També el primer cap de setmana de setembre si celebra la FIRA DEL LLIBRE DEL PIRINEU. 

Pel que fa als serveis sanitaris, Organyà forma una subàrea bàsica dependent d'Oliana, i te un dispensari. Hi ha una oficina de farmàcia i una llar de jubilats. La vila te una escola publica de primera etapa i un parc de bombers.

Hi tenen seu les entitats financeres del Banco de Bilbao-Vizcaya Argentaria (BBVA) i de Caixa Bank (La Caixa).

L’oficina de turisme es troba sola el Monument a les Homilies.

Si voleu saber més informació econòmica i poblacional d'Organyà, us adrecem -fent clik en aquesta notícia, a la web de l'estadística oficial de Catalunya (idescat)