Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Deixalleria

La deixalleria és el destí de tots aquells residus que no tenen un contenidor específic al carrer i que tampoc és adequat llençar-los al contenidor de la resta.

A continuació es dóna una relació dels residus admesos a la deixalleria. També s’indica el motiu principal per haver de dur cada residu a la deixalleria, i que pot ser reciclar-lo, eliminar-lo amb seguretat si és tòxic o bé recollir els residus voluminosos (grans) sense molestar als altres veïns al carrer.

Tòxics Aprofitables Voluminosos
Pintures
Oli de cotxe
Oli de fregir
Fluorescents
Neveres
Uralites
Roba vella
Ferralla
Vidre pla
Neumàtics
Fustes

Restes de jardineria
Mobles vells
Electrodomèstics
Runa
Matalassos

La deixalleria està a la Carretera de Cabó, i el seu horari d’obertura és de dilluns a dijous, de les 9.00h a les 11.00h. Si la deixalleria està tancada NO ES PODEN DEIXAR RESIDUS A LA PORTA (sanció prevista de 400 euros).

  • Equipaments